Vi på BILCENTER I SUNDSVALL tror att alla, även vi, behöver göra sitt yttersta för att skapa en välmående och hållbar miljö.

Här presenterar vi vår miljöpolicy!

Bilcenter i Sundsvall arbetar för en hållbar miljö

BILCENTER i SUNDSVALL AB säljer och marknadsför Toyota. Samt reservdelar och tillbehör för Toyota, tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster.

BILCENTER i SUNDSVALL AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning och leverans, service och reparation, reservdelar, fastigheten och biluthyrning.

  • Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i  enlighet med våra krav.
  • Alla på BILCENTER i SUNDSVALL AB skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.
  • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • Vi skall informera och erbjuda våra kunder en bil som är mer skonsam för miljön samt informera om eco-driving.
  • Vi ska inom vårt säljdistrikt vara de mest kunniga vad gäller bilars miljöpåverkan.
  • Vi skall genom uppföljning och handling överträffa vårt miljömål gällande att minska elförbrukningen och fjärrvärmeförbrukningen på fastigheten.

Vi ska kontinuerligt föra en dialog med vår importör Toyota Sweden AB i miljöfrågor.

Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med Toyota Sweden AB´s krav och ambitioner.

Maria Nordholm

Bilcenter i Sundsvall AB

Framtagen av

Jessica Andersson   Godkänd av

Maria Nordholm    Giltig från

2015-09-09